معرفی شرکت

کارخانۀ قند تربت حیدریه با مساحت حدود 30 هکتار در سال 1329 توسط دولت تأسیس و در سال 1351 طبق تصميمات متخذه از طرف دولت در اجراي قانون فروش کارخانه‌های دولتي، از شركت کارخانه‌های دولتي جدا و بر اساس اساسنامه جديدي به شركت سهامي خاص قند تربت‌حیدریه تبديل گرديد و همچنين به استناد تصمیمات مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 02/10/1382 شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شد. مركز اصلي شركت واقع در شمال شرقی شهر تربت حیدریه - خيابان خرمشهر می‌باشد.

كارخانه قند تربت‌حیدریه در سال 1329 با ظرفيت اسمي مصرف 750 تن چغندر در شبانه‌روز از طرف شركت كارخانه های ايران و از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه ، تأسیس وماشین‌آلات آن از شركت اشكوداي كشورچك خريداري گرديده است موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي مناسب باعث رشد روزافزون توليد چغندر در منطقه شده كه با توجه به ظرفيت ثابت كارخانه در اين زمينه مشكلاتي براي چغندركاران منطقه و همچنين شركت ايجاد گرديده و به همين دليل در سال 1348 مقررگرديد كه با استفاده از اعتبار طرح هاي عمراني كشور ظرفيت توليدي كارخانه از 750 تن به 1200 تن چغندر در شبانه‌روز توسعه يابد. اگر چه توسعه مزبور توسط شركت بوكاولف آلمان غربي عملي گرديده، ليكن به دلیل اشكالات موجود در برنامه توسعه و غيره، ظرفيت عملي از 1000 تن چغندر در شبانه روز تجاوز ننموده و در سال 1359 پيشنهاد طرح ترميم و توسعه كارخانه به علت فرسوده‌شدن ماشین‌آلات و رشد روزافزون چغندر در منطقه و پيشبرد اهـداف توسعـه كشـاورزي و توليد منطقه به اعتبار كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وزارت كشاورزي، سازمان صنايع ملي ايران رئيس و اعضاي شوراي شهرستان تربت‌حیدریه (موضوع صورت‌جلسه مورخ 12/09/1359) ناظر بر موافقت و تأیید گزارش مديرعامل مبني بر انجام ترميم و توسعه كارخانه در دو مرحله، وصول به ظرفيت عملي مصرف 1200 تن چغندر در شبانه‌روز (در مرحله کوتاه‌مدت) و توسعه ظرفيت تا 4000 تن چغندر در شبانه‌روز (در مرحله بلندمدت) و به‌منظور جذب تمامي توليد چغندر منطقه، به تأیید هیئت‌مدیره رسيده و در جلسه مورخه 16/10/1359 در مجمع عمومي مطرح و اجراي ترميم و توسعه تا 1200 تن (ظرفيت عملي) و انجام مطالعات لازم جهت توسعه تا 4000 تن مورد تصويب قرار گرفته است (كه اين امر توسط اداره كل صنايع غذايي وزارت صنايع به‌موجب نامه شماره 311780 نيز تأیید گرديده است) ليكن به علت عدم مساعدت لازم از طرف وزارت صنايع و به انتظار هماهنگي و اعطاي امكانات ارزي، اين طرح متوقف ماند. امّا ده سال بعد، به ‌موجب مصوّبه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 25/12/1369 صاحبان سهام جهت اجراي طرح توسعه كارخانه از 1200 تن به 4000 تن چغندر در روز با استفاده از ارز دولتي، شركت اقداماتي را جهت دريافت ارز از وزارت صنايع انجام داده ليكن موفقيتي حاصل نگرديد. نهايتاً اجراي طرح توسعه كارخانه از سال 1373آغاز و بدين منظور ماشین‌آلات طرح به‌صورت دست‌دوّم از كشور آلمان خريداري گرديد و تاکنون كليه ماشین‌آلات آن پس از نصب در بهره‌برداری سال‌های قبل مورد استفاده قرارگرفته است و توانسته به ظرفيت عملي2200 تن دست پيدا كند.

اخبار
پروژه ها / محصولات
فیلم معرفی
گزارش تصویری
افتخارات و گواهینامه ها
ارتباط با ما